Tin tức & sự kiện

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN: “Đảm bảo SXKD bình hành, an toàn mọi mặt, nâng cao thu nhập người lao động là nhiệm vụ hàng đầu”

( 04-04-2014 )

Từ ngày 1/4/2014, khối vận tải ĐS sẽ chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức mới theo địa giới hành chính phía Bắc và phía Nam, trên cơ sở giữ nguyên Công ty Vận tải hành khách ĐS Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách ĐS Sài Gòn, sáp nhập thêm các bộ phận, đơn vị từ Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS và Liên hiệp Sức kéo ĐS. Đây là kết quả của công tác sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải ĐS – một trong các bước đi đặc biệt quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012 – 2015, với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập, điều kiện sống cho người lao động, hướng tới một Tổng công ty ĐSVN phát triển mạnh mẽ. Mục tiêu đã rõ ràng, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tâm lý dao động của một bộ phận CBCNV. Báo Đường sắt đã gặp gỡ, phỏng vấn đồng chí Trần Ngọc Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV về vấn đề này.

 

 

PV: Xin đồng chí cho biết đôi nét về việc tổ chức, sắp xếp lại khối vận tải ĐS vừa qua của Tổng công ty ĐSVN?
Đ/c Trần Ngọc Thành: Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành ĐS đã nhiều lần tiến hành thay đổi tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển. Hiện nay, Tổng công ty ĐSVN đã và đang hết sức tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 198/TTg ngày 21/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu để đến sau năm 2015 trong ĐSVN sẽ hình thành 3 lĩnh vực hoạt động chính, đó là: Kinh doanh vận tải ĐS; Quản lý, bảo trì và khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng ĐS; Điều hành giao thông vận tải ĐS. Do vậy, phải khẳng định rằng việc tổ chức, sắp xếp lại khối vận tải ĐS vừa qua là một bước đi tất yếu trong lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN (Tổng công ty). Đây là đòi hỏi xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phải đổi mới để tồn tại và phát triển của Tổng công ty, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo tốt hơn nữa công tác an toàn chạy tàu, giúp chúng ta nâng cao sức cạnh tranh và cạnh tranh thắng lợi với các phương thức vận tải khác; đồng thời nâng cao hơn nữa thu nhập, điều kiện sống của người lao động.
Đối với công tác vận tải hàng hóa ĐS, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu, Tổng công ty đã nhận thấy có nhiều bất cập trong quá trình tổ chức kinh doanh vận tải ĐS nếu như vẫn duy trì việc tách riêng hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa với kinh doanh vận tải hành khách như trước đây (mô hình công ty vận tải hàng hóa và 2 công ty vận tài hành khách). Chính vì vậy, ngay từ năm 2013, Tổng công ty đã tổ chức đánh giá lại hiệu quả công tác vận tải hàng hóa ĐS, đồng thời tiến hành khảo sát và xây dựng phương án tối ưu cho mô hình tổ chức SXKD vận tải, sao cho phù hợp với công nghệ khai thác vận tải trên hạ tầng đường đơn và điều kiện cơ sở hạ tầng ĐS chưa vào cấp, đảm bảo sự linh hoạt trong cơ chế thị trường; trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT phê duyệt phương án điều chỉnh. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ GTVT, Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN và Hội đồng thành viên Tổng công ty đã quyết định: sắp xếp, tổ chức lại 3 công ty vận tải là Công ty Vận tải hành khách ĐS Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách ĐS Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS thành 2 công ty theo địa giới hành chính phía Bắc và phía Nam, trên cơ sở giữ nguyên Công ty Vận tải hành khách ĐS Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách ĐS Sài Gòn; chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS và Liên hiệp sức kéo ĐS kể từ ngày 1/4/2014. Đồng thời tổ chức sáp nhập các đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS, Liên hiệp Sức kéo ĐS về Công ty Vận tải hành khách ĐS Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách ĐS Sài Gòn và Trung tâm Điều hành vận tải ĐS theo nhiệm vụ phù hợp. Tổ chức mới của khối vận tải ĐS đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/4/2014.

 

o-vuvanninh1

Tại buổi làm việc với Tổng công ty ÐSVN ngày 13/2/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty ÐSVN, trong đó có việc sắp xếp lại khối vận tải ÐS.
PV: Như vậy việc sắp xếp lại công tác tổ chức vận tải hàng hóa đã có quá trình; nhưng đối với sắp xếp lại các đơn vị sức kéo, liệu đây có phải là quyết định hơi sớm vào lúc này, thưa đồng chí?
Đ/c Trần Ngọc Thành: Trong tiến trình tái cơ cấu, để nhanh chóng ổn định tổ chức và phát triển SXKD, làm tiền đề đến năm 2015 sẽ thực hiện cổ phần hóa các công ty vận tải, theo đúng lộ trình, yêu cầu của Quyết định 198/QĐ-TTg, theo nguyên tắc điều hành tập trung thống nhất, giảm đầu mối trung gian, chủ động trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ, việc tổ chức vận tải theo một đầu mối là phương án đáp ứng tốt nhất các nguyên tắc này. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-ĐU ngày 12/3/2014 và Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết 03-14/NQ-HĐTV ngày 12/3/2014 về việc tổ chức, sắp xếp lại khối vận tải đường sắt theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2012 – 2015, trong đó quyết định tiến hành đồng thời việc tổ chức sắp xếp lại cả công tác vận tải hàng hóa và sức kéo. Sau đó, trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Bộ GTVT tại văn bản số 2940/BGTVT-QLDN ngày 19/3/2014, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 04-14/NQ-HĐTV ngày 21/3/2014 quyết định chính thức chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa ĐS và Liên hiệp Sức kéo ĐS từ ngày 1/4/2014 để sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải ĐS.
Từ năm 2013, Tổng công ty đã tiến hành đánh giá hiệu quả của mô hình Liên hiệp Sức kéo ĐS, nhất là về hiệu quả kinh tế trước và sau khi thành lập đến nay; đồng thời tham khảo ý kiến từ các nhà khoa học, các nhà quản lý và các đơn vị sức kéo để xác định mô hình hiệu quả hơn, phù hợp với công nghệ khai thác đường đơn cũng như thực tiễn tổ chức, khai thác vận tải ĐS trong giai đoạn hiện nay. Tổng công ty đã có những đánh giá khách quan và dự kiến lộ trình thực hiện. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn là làm sao để cho khối vận tải ĐS nhanh chóng ổn định tổ chức, sản xuất; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 1532/BGTVT-QLDN ngày 17/2/2014 về việc yêu cầu Tổng công ty ĐSVN xây dựng phương án sắp xếp Liên hiệp Sức kéo ĐS phù hợp với hình thức sắp xếp của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và vận tải hành khách nhằm phát huy hiệu quả của các doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại; hơn nữa, về thẩm quyền, theo qui định pháp luật, việc chấm dứt hoạt động của Liên hiệp Sức kéo ĐS thuộc thẩm quyền của Tổng công ty, vì vậy thời gian tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động được rút ngắn so với thời gian thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với Công ty Vận tải hàng hóa ĐS; Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN và Hội đồng thành viên Tổng công ty đã thống nhất quyết định triển khai công tác sắp xếp lại khối vận tải như hiện nay. Việc sắp xếp các đơn vị thuộc Liên hiệp Sức kéo ĐS về các công ty vận tải ĐS là để các công ty vận tải trực tiếp quản lý tập trung, thống nhất phương tiện vận tải (đầu máy, toa xe), từ đó tạo sự chủ động trong điều hành sản xuất, tiết kiệm và kiểm soát được chi phí, đặc biệt là chi phí sức kéo, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh…
PV: Việc sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải lần này có thể nói là một là một sự thay đổi lớn nên chắc chắn không tránh khỏi những tác động đến tư tưởng của một bộ phận CBCNVC-LĐ. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, đồng chí có tâm sự gì với CBCNVC-LĐ toàn ngành nói chung và CBCNVC- LĐ khối vận tải nói riêng?
Đ/c Trần Ngọc Thành: Chúng tôi hiểu rằng mọi sự thay đổi về tổ chức, việc làm dù lớn hay nhỏ đều tác động đến tâm lý, tư tưởng của CBCNVC – LĐ, nhất là trong điều kiện công tác sắp xếp khối vận tải lần này được tiến hành trên diện rộng. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập ở trên, công tác tái cơ cấu trong đó có sắp xếp, tổ chức lại khối vận tải ĐS là yêu cầu tất yếu xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Tổng công ty. Vì sự phát triển lớn mạnh của ngành ĐSVN, vì chính việc làm, thu nhập của CBCNV toàn ngành nên chúng ta không thể không tiến hành. Với trách nhiệm của Tổng công ty trong đảm bảo quyền lợi, việc làm cho người lao động, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN và Hội đồng thành viên Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan khi xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ, lao động phải theo nguyên tắc: bảo đảm bố trí người lao động phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Đến nay, có thể nói công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, lao động tại các đơn vị theo mô hình tổ chức mới đã nhận được sự đồng thuận cao của CBCNV toàn tổng công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện, chắc chắn không tránh khỏi một bộ phận nhỏ CBCNVC-LĐ bị ảnh hưởng, dẫn đến tâm lý dao động, băn khoăn.
Thay mặt Đảng bộ và lãnh đạo Tổng công ty, tôi kêu gọi CBCNVC-LĐ toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hơn lúc nào hết hãy phát huy cao nhất bản lĩnh của người công nhân đường sắt, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, trong đó đảm bảo SXKD bình hành, an toàn mọi mặt, nâng cao thu nhập người lao động là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, để thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vì sự phát triển của Tổng công ty ĐSVN.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tin Liên Quan