Văn bản mới

Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

( 04-04-2014 )

Nghị định số 60/2013/NĐ-Cp ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tin Liên Quan