Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

( 04-04-2014 )

Ngày 21-01-2013, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Tin Liên Quan