Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

VẬN CHUYỂN HÀNG DÀI QUÁ KHỔ

 2-Dam-chinh-dai-32600

VẬN CHUYỂN CẦU TRỤC DÀI TỪ 25M ĐẾN 50M BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ

2014-04-04 14.32.51

VẬN CHUYỂN RAY 25M BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ

Header to roi 2012

Cau ray P50 25m tai cang Hai Phong 14-5-2010

VẬN CHUYỂN RAY 25M BẰNG TOA XE ĐƯỜNG SẮT

DSC_0842

VẬN CHUYỂN CẦU TRỤC 26M BẰNG TOA XE ĐƯỜNG SẮT

1

3

 2014-04-19 16.33.04

IMG_0361